Door gebruik te maken van de website www.studioblanco.nl verwerkt Studio Blanco jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe Studio Blanco deze gegevens verwerkt. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang je gegevens worden bewaard en wie toegang heeft tot deze data.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Studio Blanco verwerkt persoonsgegevens die jij ten behoeve van de dienstverlening verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Studio Blanco verwerkt o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Woon en/of vestigingsadres;
 • IBAN-nummer;
 • Klant-/offerte-/opdrachtnummer.

Studio Blanco verwerkt deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelt Studio Blanco persoonsgegevens als jij de website bezoekt en het contactformulier op de website invult.

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Studio Blanco verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Een dienst of product: Wanneer je een dienst afneemt bij Studio Blanco, dan worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar jij de bestelling hebt geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerkt Studio Blanco ook je KvK-nummer, BTW-nummer en je bedrijfsnaam. Studio Blanco verwerkt deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard.
 • Aanvraag offerte: Zodra je geïnteresseerd bent in het afnemen van een dienst van mij, kun je op mij vragen om een offerte op te stellen. Je kunt dit doen door het contactformulier op de website in te vullen, maar je mag me ook direct mailen. Door het contactformulier ‘interieuradvies aanvragen’ in te vullen verwerk ik: voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen die jij invult. Deze gegevens worden in ieder geval een jaar bewaard.
 • Betalingen: Zodra je bij Studio Blanco iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, worden o.a. de volgende gegevens verwerkt: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van je bank. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaar bewaard.

 

 • Contactformulier: indien je contact met Studio Blanco hebt opgenomen via het contactformulier op de website, per e-mail of telefoon, dan worden de gegevens die jij hebt verstrekt door Studio Blanco verwerkt. Studio Blanco verwerkt deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van de dienstverlening. Deze gegevens worden in ieder geval zeven jaren bewaard, zodat Studio Blanco op een later moment weet waarover is gesproken.

 

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Studio Blanco verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

Studio Blanco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Studio Blanco verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Studio Blanco geeft je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor de dienstverlening. Partijen die toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens Studio Blanco en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Studio Blanco jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Studio Blanco deelt jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven:

Pixelsz Online Vormgeving

Voor het ontwerp en de hosting van de website wordt gebruik gemaakt van de diensten van Pixelsz Online Vormgeving. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor het laten functioneren van de website en krijgt geen toegang tot klantgegevens. Lees voor meer informatie over de verwerkings van persoonsgegevens door Pixelsz de privacyverklaring op hun website: https://pixelsz.nl/privacyverklaring/.

 

Moneybird B.V.

Voor de administratie maakt Studio Blanco gebruik van het boekhoudprogramma van Moneybird. Lees voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Moneybird de privacyverklaring op hun website: https://www.moneybird.nl/privacy/.

 

Het Servicekantoor Groningen

Voor de administratie maakt Studio Blanco gebruik van de diensten van Het Servicekantoor Groningen. Lees voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens de privacyverklaring op hun website: https://www.servicekantoor.nl/Privacystatement.pdf

 

Facebook en Instagram
Studio Blanco heeft een knop op de website staan waarmee je direct naar Facebook en Instagram kunt. Deze knop is toegevoegd op de website voor promotionele redenen. Via deze knop kunnen persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden door Facebook en door Instagram. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacybeleid van Facebook en van Instagram van toepassing. Als je meer informatie over deze knop wilt raadt Studio Blanco je aan de website van Facebook of Instagram te raadplegen. Voor meer informatie verwijst Studio Blanco je door naar de de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation en voor de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Google Maps

Onze website maakt gebruik van Google Maps om je direct de locatie te kunnen laten zien waar Studio Blanco is gevestigd. Deze service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Door deze functie heeft Google een API op de website geplaatst en worden er gegevens uitgelezen zodra deze functie wordt gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van de website van Studio Blanco geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijst Studio Blanco je naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Toezichthouders

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zal Studio Blanco je hierover informeren.

 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met deze website zijn verbonden. Studio Blanco kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Studio Blanco houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

 

Wat zijn je rechten?

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd per e-mail contact met Studio Blanco opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt Studio Blanco verzoeken om:

 • je persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Studio Blanco aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Studio Blanco zal je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kan Studio Blanco je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Studio Blanco helpt je graag verder. Stuur een e-mail naar Studio Blanco en er zal zo snel mogelijk contact met je worden opgenomen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Studio Blanco doet er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens worden beveiligd door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. De website van Studio Blanco maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen terechtkomen. In geval van een datalek doet Studio Blanco (indien nodig) hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, wordt dit ook bij jou gemeld.

 

Waar staat de huidige privacyverklaring?

Studio Blanco kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in de privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Studio Blanco helpt je graag verder, dus je kunt altijd contact opnemen door te mailen naar: info@studioblanco.nl.

 

Laatste update: 18 februari 2022